Dariusz Marek Srzednicki

Dariusz Marek Srzednicki- reżyser,
scenarzysta, a także historyk, badacz dwudziestolecia międzywojennego

Urodził się w rodzinie inteligencko - artystycznej, z tradycjami prawniczymi sięgającymi XIX wieku. Jego ojciec Janusz, był z wykształcenia prawnikiem, matka tańczyła w balecie. Ojciec jednak nie poprzestał na prawie i pisał także scenariusze przedstawień teatralnych, a we wczesnej młodości był też aktywnym publicystą.

 

Pierwsze lata życia, Dariusz Marek Srzednicki spędził w Warszawie. Następnie wraz z rodzicami mieszkał w kilku innych miastach Polski.

Studiował na kilku kierunkach. W tym okresie, pod koniec lat osiemdziesiątych, sympatyzował z opozycyjnymi organizacjami niepodległościowymi. Po ukończeniu historii został doktorantem, na uniwersytecie. Zajmował się badaniem dwudziestolecia międzywojennego oraz biografią Józefa Piłsudskiego. W latach 1987 - 1990, publikował artykuły odsłaniające mniej znane aspekty międzywojnia, o których w PRL-u nie zawsze chętnie wspominano. Następnie związał się z TVP. Jako jeden z pierwszych twórców telewizyjnych w Polsce, ujawniał nieznane zbrodnie radzieckie w naszym kraju oraz zbrodnie mniejszości narodowych, popełnione na Polakach[1] . Uzupełniał wiedzę z zakresu reżyserii na licznych podyplomowych szkoleniach filmowych i telewizyjnych. Jest autorem wielu filmów i przedstawień teatralnych, głównie o tematyce historycznej. Napisał również książkę pt. „Czas zweryfikowany”[2].

W latach 1990 - 1992, zrealizował trzy filmy o mało znanych akcjach eksterminacyjnych , radzieckiego aparatu bezpieczeństwa w Polsce, pt. „A imiona ich nieznane”, „Zabici w pośpiechu” oraz „Ślady krwi”. W 2006 roku, napisał scenariusz unikalnego, plenerowo - teatralnego przedstawienia pt. "Marszałek z pejzażem miasta w tle". [3]


Od 2006 roku, jest związany z niezależnymi wytwórniami filmowymi w Polsce i za granicą. W 2011 roku, reżyserował jeden z pierwszych w kraju fabularyzowanych dokumentów w technologii 3D, poświęconych tragicznym wydarzeniom na Wołyniu w latach czterdziestych, pt. "Ukraiński rapsod"; wyprodukowany przez niezależną polską wytwórnię filmową Cinema Factory z Wrocławia [4].

Dariusz Marek Srzednicki, jest również autorem wielu odczytów publicznych poświęconych dwudziestoleciu międzywojennemu, wygłaszanych w Polsce i poza krajem.


Życie prywatne

Ma dwie córki bliźniaczki, urodzone pod koniec 2006 roku: Ingridę Luizę oraz Marlenę Jowitę.


Przypisy:


1. BIBiK w Łodzi, numer 2 (67), 2009 r., s.2, opis filmów pt."A imiona ich nieznane", "Ślady krwi" oraz "Zabici w pośpiechu".
2. http://books.google.pl/books/about/Czas_zweryfikowany.html?id=2OEnMQAACAAJ&redir_esc=y, recenzja książki "Czas zweryfikowany".
3. http://www.filmweb.pl/person/Dariusz+Marek+Srzednicki-1723817
4. http://stary.naszdziennik.pl/bpl_index.php?dat=20120216&typ=my&id=my15.txt, recenzja filmu pt."Ukraiński rapsod".


Bibliografia:

Linki zewnętrzne:

W skansenie
Po odczycie, podczas nagrania do telewizji
                Kontakt:
         Telefon - 602-360-27
0;
          e-mail - srzedn@o2.pl


         Chronologia              twórczości

 Wybór najważniejszych prac:

 1. Lata 1986 - 1990 - publicystyka prasowa

2. 1991 r.
- książka pt. "Czas zweryfikowany", poświęcona m.in. życiu prywatnemu Józefa Piłsudskiego i Edwarda Rydza - Śmigłego

3. 1991 r. - scenariusz przedstawienia scenicznego pt. "Nasza konstytucja", o genezie powstania Konstytucji 3 Maja

4. 1992 r. - seria reportaży telewizyjnych (w Warszawskim Ośrodku Telewizyjnym), poświęconych zbrodniom sowieckim w Polsce

5. 1993 r. - film dokumentalny pt. "Chcę żyć"

6. 1994 r. - film dokumentalny pt. "Jedyna w Europie", o istniejącej w dwudziestoleciu międzywojennym lotniczej szkole podoficerskiej dla młodocianych w Bygdoszczy

7. 1995 r. - scenariusz i reżyseria programu scenicznego pt. "Wieczór dwudziestolecia międzywojennego"

8. 1997 - 1998 – cykl programów telewizyjnych pt. "Jak było?", o zbrodniach sowieckich w Polsce – kontynuacja serii z 1992 roku

9. 1998 – 2001 – seria odczytów publicznych poświęconych życiorysom Józefa Piłsudskiego, Edwarda Rydza – Śmigłego, Kazimierza Sosnkowskiego oraz innym politykom dwudziestolecia międzywojennego

10. 2002 r. – scenariusz i reżyseria przedstawienia scenicznego pt. "Nieznane sceny z życia Ziuka i Józefa", premiera w Warszawie w listopadzie

11.
2oo6 r. - scenariusz trzyaktowego przedstawienia teatralno – plenerowego pt. "Marszałek z pejzażem miasta w tle"

12. 2010 r. - scenariusz i reżyseria przedstawienia teatralnego pt. „Ucieczka”

13. 2011 -2012 r. -  reżyseria oraz scenariusz filmu pt. "Ukraiński rapsod"
Na planie zdjęciowym filmu
Przed odczytem w Wilnie